יום ב', ה’ בתמוז תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת חדר מורים יצירת קשר
19:08 (09/03/17)
.

לוח צילצולים שיחת בוקר 08:25 – 08:35 שיעור ראשון 08:35 – 09:20 הפסקת אוכל 09:20 – 09:30 שיעור שני 09:30 – 10:15 הפסקה 10:15 – 10:40 שיעור שלישי 10:40 – 11:25 שיעור רביעי 11:25 – 12:10 הפסקה 12:10 – 12:20 שיעור חמישי 12:20 – 13:00 הפסקה 13:00 – 13:15 שיעור שישי 13:15 – 14:00 שיעור שביעי 14:00 – 14:45