יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת מארג חדר מורים יצירת קשר

דבר המנהלת "לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך, שכל המאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול מאביך. ושלא יהיו מנין אומרים, הרבה רשויות בשמים. ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע לכל אדם בחותמו של אדם ראשון ואין אחד דומה לחברו. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם" (משנה,מסכת סנהדרין פרק ד') בית ספר "גפנים" -תשע"ט ממשיך את דרכו. כבעבר כך גם השנה נראה את תלמידינו כיחידים וכמיוחדים ונשאף לאפשר לכל אחד לפתח את חירותו ובטחונו העצמי. כמנהלת אני רואה בעבודה החינוכית שליחות ומאמינה כי כל אחד מאיתנו הינו יחיד ומיוחד. משום כך עלינו המחנכים לתת מענה לכל תלמיד ותלמידה .אנו ב"גפנים" רואים את כולם ולא מוותרים על אף אחד חרטנו על דגלנו את הערכים: כבוד, אחריות ומצוינות ובמסגרת זו נפתח את החובות והזכויות של כל תלמיד ותלמידה תוך מיצוי היכולות האישיות של כל אחד בכל התחומים. גם השנה נמשיך ונעמיק במקורות היהודיים, ציוניים ואזרחיים שלנו ,נקיים שיח זהות סביב טקסטים תוך חיזוק תחושת השייכות כי "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתI" כדברי המשורר טשרניחובסקי. שנה טובה לכל קהילת ביה"ס גפנים רחל טיטל-מנהלת ביה"ס

 
 
הנהגות תלמידים
אינטרנט בטוח
למידה מרחוק
תוכנית התיקשוב הלאומית
זהירות בדרכים
ימי הולדת
למידה בשעת חירום.