בית ספר גפנים בקעת הירדן

בי''ס גפנים בקעת הירדן ומעלה אפרים

מארג

השבת במרחב הציבורי

זהות מול מצויינות

חזון ה'-ו'

ניהול

שאלון אקלים

שבוע גלישה בטוחה ברשת ה-ו

שבוע גלישה בטוחה ברשת ג-ד

שבוע גלישה בטוחה ברשת א-ב

אות מצויינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי-דמוקרטי

מכתב תודה ממשפחתו של אלון

אתר ועדת האות

מכתב תודה ממשפחת שלמון (אלה)

תרגיל התגוננות ארצי במוסדות חינוך

תכנית חברתית תשע"ח

פרופיל בית הספר

תקנון

זהירות בדרכים

חוזר להורים

ימי הולדת

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA